Om oss:

Vi holder til i vakre Hardanger. Molina Mo har mangeårig erfaring og utdanning i kvantemedisin og frekvens behandling. Har også bakgrunn i kostholdsveiledning. Driver Sunn & Frisk- Helseklinikk i Hardanger. Er utdannet Tao Hands Utøver. Molina Mo praktiserer Soul Song og Divine Flows. Divine Flows er budskap fra Det Guddommelige/Kilden. Tlf: 97676687. Jane Sæbye er utdannet Helsefagarbeider, og har 11 års erfaring i yrket ,tilknyttet ulike institusjoner og hjemmetjenester. Har og erfaring fra helsekost forretning. Er utdannet Tao Hands Utøver, Lydhealer,og driver med spirituell veiledning. Tlf: 94857121.

Hva er Tao Hands healing?

 Kort forklart; det er å transfomere frekvenser som kan bidra til å endre negative frekvenser,til positive. Dette kan igjen stimulere, og fremme kroppens evne til å hele seg selv.

Transformasjon foregår på sjeleplan- hvor vi kommuniserer med den informasjon/ frekvens som er lagret på sjeleplanet.

På det viset kan vi få kontakt med den dypere årsaken til f.eks sykdom, blokkeringer av ulik art.